Телефони за контакт и поръчки : 02 870 36 36, 02 872 59 95 и 0888 75 75 54 и в гр.Пловдив 0888 716 886

ВЗЕМИ ОТСТЪПКИ ОТ 10 ДО 15 % ЗА ВСИЧКИ ЛАМИНАТИ, КОИТО НЕ СА В ПРОМОЦИЯ

Често задавани въпроси

Кой отговаря за дефектни стоки или повредени такива?

ФТ ПАРКЕТ отговаря за качеството на доставяните стоки съобразно действащото законодателство. ФТ ПАРКЕТ не отговоря за дефекти / щети, причинени от неправилно използване, обработка и/или съхранение на стоката, както и в случаите на умишлено повреждане на стоката от страна на купувача. ФТ ПАРКЕТ не отговоря за дефекти / щети на стоката, причинени в следствие на нейното транспортиране, в случаите когато доставката на стоката е с транспорт на клиента.

Рекламации за явни и скрити дефекти на стоката се предявяват от купувача в сроковете, определени съгласно действащото законодателство.

Партньори

Lagler Sirca Stauf Tarkett classen soudal emko balterio Yildiz Entegre KronoStar agt alsafloor Ideal sinteros Peli vox Barlinek