Телефони за контакт и поръчки : 02 870 36 36, 02 872 59 95 и 0888 75 75 54 и в гр.Пловдив 0888 716 886

Често задавани въпроси

Кой отговаря за дефектни стоки или повредени такива?

ФТ ПАРКЕТ отговаря за качеството на доставяните стоки съобразно действащото законодателство. ФТ ПАРКЕТ не отговоря за дефекти / щети, причинени от неправилно използване, обработка и/или съхранение на стоката, както и в случаите на умишлено повреждане на стоката от страна на купувача. ФТ ПАРКЕТ не отговоря за дефекти / щети на стоката, причинени в следствие на нейното транспортиране, в случаите когато доставката на стоката е с транспорт на клиента.

Рекламации за явни и скрити дефекти на стоката се предявяват от купувача в сроковете, определени съгласно действащото законодателство.

Партньори

Henkel Lagler Sirca Stauf Tarkett Carbo kaindl classen soudal vox emko alsafloor kronoorig balterio haro Bona X Osmo Yildiz Entegre Balterio sinteros alsafloor Ideal Dollken KronoStar agt