Телефони за контакт и поръчки : 02 870 36 36, 02 872 59 95 и 0888 75 75 54 и в гр.Пловдив 0882 09 15 30

Често задавани въпроси

Кой отговаря за дефектни стоки или повредени такива?

ФТ ПАРКЕТ отговаря за качеството на доставяните стоки съобразно действащото законодателство. ФТ ПАРКЕТ не отговоря за дефекти / щети, причинени от неправилно използване, обработка и/или съхранение на стоката, както и в случаите на умишлено повреждане на стоката от страна на купувача. ФТ ПАРКЕТ не отговоря за дефекти / щети на стоката, причинени в следствие на нейното транспортиране, в случаите когато доставката на стоката е с транспорт на клиента.

Рекламации за явни и скрити дефекти на стоката се предявяват от купувача в сроковете, определени съгласно действащото законодателство.

Партньори

Lagler Sirca Stauf Tarkett classen soudal emko balterio Yildiz Entegre KronoStar agt alsafloor Ideal sinteros Peli vox Barlinek Berry Alloc Parla Parla FlooRlabS