Телефони за контакт и поръчки : 02 870 36 36, 02 872 59 95 и 0888 75 75 54 и в гр.Пловдив 0882 09 15 30

Често задавани въпроси

Мога ли да платя по банкова сметка?

Ако за доставката е договорено плащане по банкова сметка, цената на стоките и продукти, включително и всички приложими такси по доставката и рекламациите се заплащат в срок от четиринадесет дни от получаване на фактурата, освен ако не е договорено друго. ФТ ПАРКЕТ си запазва правото да извърши проверка и да отхвърли този метод на плащане при незадоволителен резултат от проверката.

Партньори

Lagler Sirca Stauf Tarkett classen soudal emko balterio Yildiz Entegre KronoStar agt alsafloor Ideal sinteros Peli vox Barlinek Berry Alloc Parla Parla FlooRlabS