Телефони за контакт и поръчки : 02 870 36 36, 02 872 59 95 и 0888 75 75 54 и в гр.Пловдив 0882 09 15 30, 0888 716 886

Материали

Материали

ЛЕПИЛА ЗА ПАРКЕТ

ВИД РАЗФАСОВКА ЦЕНА
Лепило двукомпонентно полиуретаново  9 + 1 10 кг 50.00 лв.
Лепило АDESIV за необработен паркет 10 кг 88.00лв.
Монтажен универсален силикон 280 гр 7.00 лв.
Eднокомпонентен грунд запечатващ срещу прaх 7 кг за около 30 кв.м 7 кг 90.00 лв.
Импрегниращ гел  125 гр 9.00 лв.

 

ПЛОЧИ ОТ ЕДНОСТРАННООРИЕНТИРАНИ ДЪРВЕНИ ЧАСТИЦИ – OSB

Вид Дебелина Размер Цена/бр.

Нешлайфани

9 мм 2440 / 1220 мм 27.00 лв.

Нешлайфани

11 мм 2440 / 1220 мм 29.00 лв.

Нешлайфани

15 мм 2440 / 1220 мм 39.00 лв.

Нешлайфани

18 мм 2440 / 1220 мм 45.00 лв.

Нешлайфани

22 мм 2440 / 1220 мм 53.00 лв.

 

ОГЛЕДИ и ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАЖНОСТ В ЗАМАЗКА

Вид

 Цена

Оглед за взимане на размери на помещение в гр.София

15.00 лв.

Измерване на влага в замазка в гр.София

15.00 лв.

Второ или поредно посещение на обект за довършване +
съответната такса за транспорт за гр.София

20.00/бр.

 

Партньори

Lagler Sirca Stauf classen emko Yildiz Entegre KronoStar agt alsafloor Ideal vox Berry Alloc Parla Parla FlooRlabS