Телефони за контакт и поръчки : 02 870 36 36, 02 872 59 95 и 0888 75 75 54 и в гр.Пловдив 0882 09 15 30

Естествени паркети

Категории

Равномерна структура.Има оцветявания и зачеквания.Тъмни и светли чепове до 15мм.Беловина 25 %

45.50 лв/m2

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

47.00 лв/m2

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

47.00 лв/m2

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

49.00 лв/m2

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

49.00 лв/m2

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

49.50 лв/m2

Равномерна структура.Има оцветявания и зачеквания.Тъмни и светли чепове до 15мм.Беловина 25 %

49.50 лв/m2

Равномерна структура.Има оцветявания и зачеквания.Тъмни и светли чепове до 15мм.Беловина 25 %

49.50 лв/m2

Равномерна структура.Има оцветявания и зачеквания.Тъмни и светли чепове до 15мм.Беловина 25 %

49.50 лв/m2

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

50.00 лв/m2

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

50.00 лв/m2

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

50.00 лв/m2

Естествен паркет

Партньори

Lagler Sirca Stauf classen soudal emko Yildiz Entegre KronoStar agt alsafloor Ideal Peli vox Berry Alloc Parla Parla FlooRlabS