Дъбово дюшеме на топ цени и Паркет, Ламинат и Ламиниран Паркет от магазини ФТПаркет

Телефони за поръчки гр.СОФИЯ : 02 870 36 36, 0888 75 75 54 ; Телефони за в гр.Пловдив 0882 09 15 30, 0888 716 886

Дъбови дъски

Категории
Дъбов паркет 2-ро кач-во 9/30÷150/2см
Дъбов паркет 2-ро кач-во  9/30÷150/2см

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

118.00 лв/m2

Дъбов паркет 2-ро к-во 10/30÷150/2см
Дъбов паркет  2-ро к-во 10/30÷150/2см

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

120.00 лв/m2

Дъбов паркет 2-ро к-во 12/40÷150/2см
Дъбов паркет  2-ро к-во 12/40÷150/2см

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

129.00 лв/m2

Дъбов паркет 2-ро к-во 13/40÷120/2см
Дъбов паркет  2-ро к-во 13/40÷120/2см

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

133.00 лв/m2

Дъбов паркет 1-во кач-во 9/30÷130/2см
Дъбов паркет 1-во кач-во 9/30÷130/2см

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

137.00 лв/m2

Дъбов паркет 2-ро к-во 14/40÷150/2см
Дъбов паркет 2-ро к-во 14/40÷150/2см

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

137.00 лв/m2

Дъбов паркет 2-ро к-во 15/40÷150/2см
Дъбов паркет  2-ро к-во 15/40÷150/2см

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

142.00 лв/m2

Дъбов паркет 1-во к-во 10/30÷150/2см
Дъбов паркет 1-во к-во 10/30÷150/2см

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

146.00 лв/m2

Дъбов паркет 1-во к-во 12/40÷150/2см
Дъбов паркет 1-во к-во 12/40÷150/2см

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

155.00 лв/m2

Дъбов паркет 1-во к-во 13/40÷120/2см
Дъбов паркет 1-во к-во 13/40÷120/2см

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

159.00 лв/m2

Дъбов паркет 1-во к-во 14/40÷150/2см
Дъбов паркет 1-во к-во 14/40÷150/2см

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

163.00 лв/m2

Дъбов паркет 1-во к-во 15/40÷150/2см
Дъбов паркет 1-во к-во 15/40÷150/2см

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

167.00 лв/m2

Дъбови дюшемета

Партньори

Lagler Sirca Stauf classen emko agt alsafloor Parla Parla Kastamonu ARTFLOOR Yildiz Entegre FlooRlabS PELI