Естествен паркет на топ цени и Паркет, Ламинат и Ламиниран Паркет от магазини ФТПаркет страница 2

Телефони за поръчки гр.СОФИЯ : 02 870 36 36, 0888 75 75 54 ; Телефони за в гр.Пловдив 0882 09 15 30, 0888 716 886

Естествени паркети

Категории

Равномерна структура.Има оцветявания и зачеквания.Тъмни и светли чепове до 15мм.Беловина 25 %

101.00 лв/m2

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

105.00 лв/m2

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

105.00 лв/m2

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

105.00 лв/m2

Равномерна структура. Допуска се беловина,здраво сраснали тъмни чепове до 8 мм, микропукнатини

108.00 лв/m2

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

110.00 лв/m2

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

110.00 лв/m2

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

112.00 лв/m2

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

112.00 лв/m2

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

112.00 лв/m2

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

115.00 лв/m2

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се “очички”- до 3 мм

115.00 лв/m2

Партньори

Lagler Sirca Stauf classen emko agt alsafloor Parla Parla Kastamonu ARTFLOOR Yildiz Entegre FlooRlabS