Телефони за контакт и поръчки : 02 870 36 36, 02 872 59 95 и 0888 75 75 54 и в гр.Пловдив 032 207 996

Видове естествени паркети

Дъб

+
Дъб

 У нас се срещат следните дъбови видове – цер, благун, зимен дъб, летен дъб и други. Дървесината на дъба е съставена от беловина и ядро. Беловината е тясна с жълтиникав цвят. Ядрото е оцветено тъмнокафяво в различни нюанси за отделните видове. Дървесината е кръгопореста. Дъбовата дървесина има превъзходни качества и има изключително голяма трайност, поради съдържанието на дъбилни вещества в нея. Съсъхва и набъбва умерено. Дъбът е един от най-добрите материали за производството на паркет.

Цер

+
Цер

Церът е широколистно листопадно дърво със силно развита коренова система, която прониква дълбоко в земята. Церът е сравнително непретенциозен към условията на средата, като издържа и на високи и на ниски температури. Кората му е много характерна, сиво-черна на цвят и дълбоко и грубо напукана. Пределната възраст на цера е 600 – 700 години. Подобно на останалите видове дъбове се развива най-добре върху дълбоките и плодородни почви. На възраст достига до 200 години.
Дървесината му е твърда и тежка. Дървесината на цера не е широко използвана. Това се дължи на факта, че тя е сравнително нетрайна и има характерна неприятна миризма. Освен това, за разлика от тази на другите дъбове, тя няма ядро. В България церът расте до 1200 м надморска височина и най-често навлиза в състава на смесени широколистни гори. Той вирее добре по варовити и силикатни терени. Оставена на открито тя се разрушава бързо, но поставена във вода и влажна земя е много трайна и пригодна за дървени постройки върху влажни терени. Като горивен материал не се цени високо. Цепи се неправилно.

 

.

Бук

+
Бук

От всички наши дървесни видове букът има най-голямо разпространение. Характерни особености нa всички тях са сивата гладка кора и едрите, вретеновидни кафяви пъпки със заострен връх.Буковата дървесина е червеникаво бяла.Буковата дървесина в сурово състояние съдържа голямо количество протоплазма и клетъчен сок, поради което има способността да живее дълго след отсичането й. Сега – след въвеждането на попарването, тя е една от най-ценните дървесини и намира широко приложение. Попарената букова дървесина придобива много хубав светло червен цвят, не се пука, свива и измята, лесно се боядисва, байцва и полира. У нас се срещат два вида: обикновен бук и източен бук.

Ясен

+
Ясен

У нас растат три вида ясен – обикновен (планински), мъждрян и полски (лонгозки). Ясеновата дървесина образува ядро след 50 годишна възраст. Тя има жълтиникаво - бял до червеникаво-бял цвят. Ясеновата дървесина намира голямо приложение поради своите положителни качества – голяма якост, твърдост и еластичност. Дървесината на Ясен се използва  също и за изработване на дръжки за различни инструменти. Дървесината на ясена  се използва в мебелната промишленост. Стволът му е прав, покрит с гладка жълтеникава или сивожълта кора.

Партньори

Alsafloor Henkel Insa Lagler Sikkens Sirca Stauf Tarkett Sadolin Carbo spokar kaindl egger classen soudal vox kronostar kronotex kronoswiss emko alsafloor kronoorig balterio haro Bona X Osmo Yildiz Entegre Balterio Kastamonu sinteros