Телефони за контакт и поръчки : 02 870 36 36, 02 872 59 95 и 0888 75 75 54 и в гр.Пловдив 0882 09 15 30

Съвети

Бук

Бук

От всички наши дървесни видове букът има най-голямо разпространение. Характерни особености нa всички тях са сивата гладка кора и едрите, вретеновидни кафяви пъпки със заострен връх.Буковата дървесина е червеникаво бяла.Буковата дървесина в сурово състояние съдържа голямо количество протоплазма и клетъчен сок, поради което има способността да живее дълго след отсичането й. Сега – след въвеждането на попарването, тя е една от най-ценните дървесини и намира широко приложение. Попарената букова дървесина придобива много хубав светло червен цвят, не се пука, свива и измята, лесно се боядисва, байцва и полира. У нас се срещат два вида: обикновен бук и източен бук.

Партньори

Lagler Sirca Stauf classen soudal emko balterio Yildiz Entegre KronoStar agt alsafloor Ideal Peli vox Berry Alloc Parla Parla FlooRlabS